ქარუნი 4 კაშხალი

Home / Dam Construction / ქარუნი 4 კაშხალი

ქარუნი 4 კაშხალი

ამ ნაწილში პროექტი მოცემულია შემდეგი სახით:

 • ქარუნი 4 კაშხლის და ჰიდროელექტრო სადგურის სპეციფიკაციები:
  • მიზნები
  • პროექტის ისტორია და მონაცემები
  • პროექტის მდებარეობა და გენერალური სქემა
  • მდინარის სპეციფიკაციები
  • მახასიათებლები

მიზნები   

 • მდინარე ქარუნის წყლის დარეგულირება 3.7 მილიარდი მ3/წელიწადში წყლის ხარჯით
 • მდინარე ქარუნის დამანგრეველი წყალდიდობების და წყალმოვარდნების კონტროლი
 • დაახლოებით 2107 მილიარდი კვ/სთ ჰიდროელექტროენერგიის წარმოება.

ისტორია

ქარუნი 4-ის პროექტის წინასწარი კვლევები ჩატარდა 1967 წელს წყლის რესურსების განვითარების პროექტის და მდინარე ქარუნის წყალშემკრები რაიონის რესურსების დაგეგმვის ფარგლებში Harza International Consultant-ის მიერ. პროექტის კვლევის პირველი და მეორე ფაზების კონტრაქტი, რომელიც დაიდო Mahab Qods Consulting Engineer-სა და IWPC-ს შორის, ფინალურ ეტაპზე იმყოფება.  უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე ფაზის კვლევების დროს პროექტის სირთულის გამო პროექტს ზედამხედველობას უწევდა ფრანგული კომპანია Koine Bleiye და დაამტკიცა პროექტის კვლევები, როგორც ასისტენტმა კომპანიამ.

მდებარეობა და გენერალური სქემა

ქარუნი 4-ის აუზის კაშხალი მდებარეობს ჩახარმახალის და ბახთიარიის პროვინციაში, ქალაქ შხრეკორდიდის სამხრეთ დასავლეთით 180 კილომეტრის მანძილზე და მდინარე არმანდის და ბაზოფტის შეერთებიდან 4 კილომეტრში.

მდინარის სპეციფიკაციები

ქარუნის მდინარე გახლავთ ყველაზე წყალუხვი და გრძელი მდინარე ირანში, რომელიც მოედინება ზაგროსის მთებიდან. გავთანდის დამბის ქვედა დინების მიმართულებით მდინარე შედის ხუზისტანის დაბლობში და ჩაედინება სპარსეთის ყურეში. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მოხდა ამ მდინარის ჰიდროელექტრო პოტენციალის გათვალისწინება და მიმდინარეობს მთელი ძალისხმევის გამოყენება ამ პოტენციალის აქტუალიზაციის მიზნით.  ერთ-ერთი ასეთი ძალისხმევაა ქარუნის კაშხლის სერიების მშენებლობა წყალდიდობების კონტროლისა და ჰიდროელექტროენერგიის წარმოების მიზნით.

მახასიათებლები

 •  პირველი კაშხალი მდინარე ქარუნზე
 • ყველაზე მაღალი ბეტონის კაშხალი, რომლის მშენებლობაც მიმდინარეობს
ِმოწყობილობა ტიპი ტიპი ტიპი
რაოდენობა რაოდენობა რაოდენობა
ტორკრეტი T-260 T-263 T-262
3 1 2
ვენტილატორები JF70 SF-1200 JF90
2 2 1
შესაშხეფებელი ტუმბო
T800 T725 Jobin
1 4 2
დანადგარის აქსესუარები THP403 მფრქვევანა ფირფიტა
4 1 1

Leave a Comment