შემაერთებელი ჰაერის მილი

Home / შემაერთებელი ჰაერის მილი
შემაერთებელი ჰაერის მილები: იწარმოება ორი სახის – მარტივი და არმირებული.  ყველა შეერთება გაკეთებულია შედუღების გზით, რომლის სიგანეც 50მმ-ია, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ჰაერის გაჟონვა მილის შეერთებებში. უჟანგავი ფოლადის საყრდენები გამოყენებულია ერთი მეტრის მანძილზე მილების გასწვრივ, მათ გასამაგრებლად. თუ მილის სიგრძე 120სმ-ს აღემატება, შესაძლებელია ორი პარალელური ზონარის გამოყენება მათ დასამაგრებლად.  ორი მილი შეერთებულია პლასტმასის შემაერთებლით და დაზიანებების თავიდან აცილების მიზნით დაფარულია ქსოვილის ფენით

 

არმირებული მილები: ისინი გამოიყენება ჰაერის გადასაცემად იმ შემთხვევებში, როცა მილის როტაცია მაღალია და აგრეთვე გამოიყენება გამწოვ სისტემებში. მაგალითად, როცა ჰაერის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ჰორიზონტალური ვენტილატორიდან   სავენტილაციო ჭამდე, ყველაზე კარგი საშუალება არმირებული მილების გამოყენებაა. არმირებული მილების გარე ზედაპირზე 10სმ-ს მანძილზე მაგრდება ძელაკები მილის გაღუნვის თავიდან აცილების მიზნით.

მილის სიგრძეა 10 მ და მისი წარმოება ხდება სპეციალურ საყრდენებთან ერთად, პლასტმასის შემაერთებელი გამოიყენება მათ ერთმანეთთან შესაერთებლად.

დაზიანებული მილების შეკეთება: გვირაბების უმრავლესობაში მილების კორპუსი შეიძლება დაზიანდეს ქვებთან ან საბურღ მანქანებთან შეხების შედეგად, რის შედეგადაც სავენტილაციო სისტემის ეფექტურობა მცირდება, რაც ჰაერის გაჟონვითაა განპირობებული.

W.S.G იწყებს შემაერთებლის მქონე ქსოვილის წარმოებას, რომლის დიამეტრიც მილის დიამეტრზე ნაკლებია და იძლევა დაზიანების ადვილად შეკეთების შესაძლებლობას. ხელმისაწვდომია შემდეგი სიგრძის შეერთებები 1,2,3,5 მ.

წონა გამძლეობა დაჭიმვაზე გამძლეობა გახეთქვაზე სიცივე სიცხე
GSM ქსელი/მისაქსელი– N/5 სმ  ქსელი/მისაქსელი– N/5 სმ
600

700

800

დაახლ. 2000

დაახლ. 2500

დაახლ. 2500

დაახლ. 320

დაახლ. 400

დაახლ. 400

-20

-20

-20

70

70

70