ტორკრეტბეტონის რეზინის ფირფიტა

Home / ტორკრეტბეტონის რეზინის ფირფიტა
ეს გახლავთ ტორკრეტირების დანადგარის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ნაწილი. რეზინის ფირფიტის ხარისხის გასაუმჯობესებლად გამოყენებულია ახალი მეთოდები, რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ფირფიტის ცვლილება. ერთი გამოყენების შემდეგ შესაძლებელია ფირფიტის ზედაპირის გაწმენდა და გაპრიალება.