შესაშხეფებელი დანადგარის როტორი

Home / შესაშხეფებელი დანადგარის როტორი
ამ ნაწილის გამოყენება ხორციელდება სრულად ავტომატიზირებული 403 დანადგარის მიერ და სხვა მეთოდებისაგან განსხვავებით აქ გამორიცხულია ყოველგვარი შეუსაბამობა ნაწილების შექმნისას.