დოზატორი 403

Home / დოზატორი 403
სველი ტორკრეტბეტონის ერთ-ერთი დანადგარია 403, რომელსაც შეუძლია ბეტონის შესაბამისი აქსელერატორის შეყვანა მასალებში. I ის გამიზნულია 262, 263, 285i, და 285b-თან სამუშაოდ.
სიგრძე სიგანე სიმაღლე წონა ელექტრო ძრავი დოზირება
მმ მმ მმ კგ კვ  1/სთ
810 620 890 85 – 130 0.37/0.55 5-95