მფრქვევანა

Home / მფრქვევანა
მაღალი ხარისხის მფრქვევანების წარმოება ნახსენებია ახალ კოლექციაში. წყლის შემშვები ნახვრეტები შექმნილია იმისთვის, რომ მოხდეს წყლის ცენტრალიზება მფრქვევანაში მას შემდეგ, რაც ნახვრეტებს გაივლის და ხელი შეუშალოს მფრქვევანას სწრაფ კოროზიას. წარმოებისას გამოყენებული საუკეთესო ხარისხის ნედლეული უზრუნველყოფს მფქვევანის გამძლეობის გაორმაგებას.